Nathalie & Oliver polsko – niemiecki ślub Zamek Topacz

Dziś chcemy pokazać Wam ślub w miejscu Zamek Topacz oraz  najbardziej uśmiechniętą Parę Młodą sezonu 2019! To Nathalie & Oliver. Ich ślub odbył się w cudownym miejscu, jakim niewątpliwie jest Zamek Topacz. To połączenie elegancji, wytworności a także naturalności z nutka szaleństwa. Przygotowania odbyły się w apartamentach zamku. Nathalie razem z cudownymi druhnami, siostrą oraz mama malowały się i robiły na bóstwo u jednej z najlepszych wrocławskich makijażystek Romy Szafarek. Oliver wraz ze świadkiem przygotowywali się  w  Zamku Topacz w apartamencie  z ogromnym tarasem. Ceremonia odbyła się w jednym z wrocławskich kościołów. Naszą Pannę Młodą do ołtarza poprowadził tato. Przed nimi szły piękne druhny w pastelowych sukienkach i kwiatowych wiankach na głowach.  Dalej dzieci sypiące kwiaty i niosące obrączki. W kościele zebrała się cała rodzinna i najbliżsi przyjaciele Pary Młodej, którzy na tę uroczystość przybyli z całego świata.  Po ceremonii Nowożeńcy pojechali do Zamku Topacz, gdzie miało odbyć się przyjęcie weselne, zabytkowym autem z odkrytym dachem. W sali balowej Zamek Topacz czekali już na nich zgromadzeni goście z kieliszkiem szampana w rękach! Kiedy tylko Młoda Para pojawiła się drzwiach, wszyscy głośno powitali ich, wznosząc kieliszki do toastów!

W tym akapicie zradzimy kilka szczegółów z tego dnia. Koordynacją i przygotowaniem całego ślubu w Zamku Topacz zajęły się jedne z najlepszych konsultantek ślubnych w Polsce TheMagicalEvents, które zadbały o to, aby każdy detal wyglądał perfekcyjnie. Po pierwsze sala balowa zamku wyglądała obłędnie! Podwieszone przy suficie błyszczące lampki dodawały niesamowitego klimatu i elegancji.  Po drugie kwiaty na stołach, w przepięknych kompozycjach i  małe prezenty  w formie świec zapachowych z inicjałami Pary Młodej, przygotowane specjalnie dla Gości Weselnych to także majstersztyk. Po trzecie bukiet i wianek Panny Młodej misternie przygotowane i perfekcyjnie dobrane kolorystycznie to dzieło wrocławskiej florystki z Dafe Design.

Kiedy goście złożyli życzenia Parze Młodej, przyszedł czas na przemowy najbliższych, pełne prawdziwych emocji i łez szczęścia! Ponieważ to jeden z tych momentów, które są dla nas także bardzo ważne. Uwielbiamy je uwieczniać na zdjęciach. Po drugie są niesamowitą pamiątką i po latach stają się swoistą ” kapsułą”  do przeszłości i do przypomnienia sobie tych uczuć , które wtedy nam towarzyszyły. Po przemowach, przyszedł czas na zabawę! A była to zabawa przednia! Zespół, który przyjechał specjalnie na tą uroczystość z Berlina, był rewelacyjny! Goście bawili się wyśmienicie! Nasza Para Młoda nie schodziła z parkietu! Świetna muzyka, bliscy wokół i genialny czas razem! Uwielbiamy takie śluby! Pełne prawdziwych emocji, radości! i zabawy!

Podsumowując to wszystko wiemy, że przecież to jest najważniejsze! Aby cieszyć się tym dniem! Każdą godziną! Wyciskać ją jak przysłowiową “cytrynkę” 🙂 Móc być w takich momentach z Wami, tworzyć wspomnienia dla Was! Karty , które po latach będą przypominały Wam ten dzień, Wasz ślub, to jak się czuliście, jak wyglądaliście i jak na siebie patrzyliście! To dla nas największy zaszczyt! Cieszymy się z całego serca, że możemy współuczestniczyć w tej magii, która dzieje się zawsze na naszych oczach!

Kochani , dziękujemy Wam za cudowny dzień! niesamowitą, rodzinną atmosferę! Wasz uśmiech!!!!  Cieszymy się, że mogliśmy zostać Waszym fotografem ślubnym. Raz jeszcze najlepsze życzenia dla Was! M&M

Raz jeszcze podsumowując, jeśli chcielibyście zobaczyć jeszcze inne śluby zorganizowane w Zamku Topacz możecie zajrzeć na naszego bloga do wcześniejszych wpisów Ślub Moniki i Armanda oraz Ślub Magdy i Michaela!

 

 

Today we want to show you a wedding in the place of Castle Topacz and the most smiling Bride and Groom of the 2019 season! This is Nathalie & Oliver. Their wedding took place in a wonderful place which is undoubtedly the Topacz Castle. It is a combination of elegance, refinement and naturalness with a hint of madness. Preparations took place in the apartments of the castle. Nathalie, together with her wonderful bridesmaids, sister and mother, painted herself and became a deity with one of the best Wroclaw make-up artists, Roma Szafarek. Oliver and the witness were preparing at Castle Topacz in an apartment with a huge terrace. The ceremony took place in one of Wrocław’s churches. Dad led our bride down the aisle. Before them were gorgeous bridesmaids in pastel dresses and floral wreaths on their heads. Then there are children sleeping in flowers and carrying wedding rings. The whole family and closest friends of the Bride and Groom from all over the world gathered in the church. After the ceremony, the newlyweds went to the Topacz Castle, where the wedding reception was to take place, in a vintage car with an opening roof. The gathered guests, with a glass of champagne in their hands, were waiting for them in the ballroom of Zamek Topacz! As soon as the Young Couple appeared in the doorway, everyone greeted them loudly, raising glasses for toasts!

In this paragraph, we’ll give you some details from this day. TheMagicalEvents, one of the best wedding consultants in Poland, took care of the coordination and preparation of the entire wedding in the Topacz Castle, making every detail look perfect. First of all, the castle’s ballroom looked insane! Glittering lamps suspended from the ceiling added an amazing atmosphere and elegance. Secondly, flowers on the tables in beautiful compositions and small gifts in the form of scented candles with the initials of the Bride and Groom, prepared especially for the wedding guests, are also a masterpiece. Thirdly, the bride’s bouquet and wreath, intricately prepared and perfectly matched in color, is the work of the Wrocław florist from Dafe Design.

When the guests expressed their wishes to the bride and groom, the time has come for the speeches of their loved ones, full of real emotions and tears of happiness! Because it is one of those moments that are also very important to us. We love to capture them in photos. Secondly, they are an amazing souvenir and after many years they become a kind of “capsule” to the past and to recall those feelings that accompanied us then. After the speeches, it’s time to have fun! It was great fun! The band that came especially from Berlin for this ceremony was amazing! The guests had a great time! Our bride and groom did not leave the dance floor! Great music, loved ones and a great time together! We love such weddings! Full of real emotions, joy! and fun! Summarizing all this, we know that it is the most important thing! To enjoy this day! Every hour! Squeeze it like the proverbial “lemon” 🙂 Being able to be with you in such moments, create memories for you! Cards that will remind you of this day after many years, your wedding, how you felt, how you looked and how you looked at each other! It is the greatest honor for us! We are glad with all our hearts that we can participate in this magic that is always happening before our eyes!

Beloved, thank you for a wonderful day! amazing family atmosphere! Your smile !!!! We are glad that we could become your wedding photographer. Best wishes to you once again! M&M.

Summarizing once again, if you would like to see other weddings organized in Zamek Topacz, you can check our blog for previous entries Monika and Armand’s wedding and Magda and Michael’s wedding!

MENU