About

Good to Meet You

Witajcie :)

Bardzo cieszymy się, że do nas trafiliście. Nazywamy się Monika i Michał i jesteśmy parą nie tylko w życiu (od prawie 10 lat jako mąż i żona) ale także w pracy, którą mamy niezwykłą przyjemność nazywać naszą pasją :) Nasz styl określilibyśmy jako romantyczny, elegancki, delikatny a przede wszystkim ponadczasowy. Inspirują nas pastelowe palety kolorów, miękkie złote światło które potrafi zmienić zwyczajne miejsce w coś niezwykłego. Wiemy jak wyjątkowy dla Was jest dzień ślubu i wszystkie emocje, które się z nim wiążą. Uwielbiamy naturalne światło, detale i wszystkie ukryte gesty, którymi się obdarzacie. 

Hello

We are very happy that you are here. We are Monika and Michał and we are a couple not only in life (for almost 10 years as husband and wife) but also at work, which we are pleased to call our passion :) Our style we describe as romantic, elegant, delicate and above all timeless. We are inspired by pastel colors, soft golden light that can change an ordinary place into something extraordinary. We know how special the wedding day and all the emotions that are associated with it are special for you. We love the natural light, details and all the hidden gestures that you bestow each other.

Jesteśmy parą romantycznych dusz, które zakochały się w sobie w latach szkolnych i do tego czasu są razem. Oboje skończyliśmy artystyczne uczelnie na kierunkach malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych oraz Historie Sztuki. Zdobyte doświadczenie pozwoliło nam w sposób artystyczny i malarski patrzeć na fotografie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy robić to, co kochamy każdego dnia! Ogromną radością w naszej pracy jest możliwość poznawania nowych ludzi i towarzyszenia im w najważniejszych i najbardziej osobistych momentach ich życia... Jeśli chcielibyście podzielić się z nami Waszą historią będzie nam bardzo miło jak do nas napiszecie i będziemy mogli wspólnie stworzyć coś magicznego. Czekamy na wiadomość od Was :) do zobaczenia !

We are a couple of romantic souls who have fallen in love with each other during their high school years and are together until now. Both of us graduated from the artistic universities in the departament of painting at the Academy of Fine Arts and History of Art. The experience we gained has allowed us to look at photographs in an artistic and painting way. We are very happy that we can do what we love every day! A great joy in our work is the opportunity to meet new people and accompany them in the most important and most personal moments of their lives ... If you would like to share your story with us, we will be very pleased when you write to us and we will be able to create something magical together. We are waiting for a message from you :) see you!

Our Partners / Nasi Partnerzy